Hovedside Funksjoner Teknologi Metode Referanser Portal
.
Få bedre oversikt og frigi mer tid med:  
; Registration code (if you have it) ; Reglink opened in new frame? ; Name of new frame for reglink ; Image 1 to load ; Image 2 to load ; Image 3 to load ; Image 4 to load ; Image 5 to load ; Image 6 to load ; link 1 ; link 2 ; link 3 ; link 4 ; link 5 ; link 6 ; statusbar msg on image 1 ; statusbar msg on image 2 ; statusbar msg on image 3 ; statusbar msg on image 4 ; statusbar msg on image 5 ; statusbar msg on image 6 ; resolution (1-8) ; speed of fade (1-255) ; pause (value = milliseconds). ; Progresive fading ("YES" or "NO") ; Optional image over applet ; Over image X offset ; Over image Y offset ; Memory deallocation delay ; Task priority (1..10) ; Min. milliseconds/frame for sync Sorry, your browser doesn't support Java ; Msg in no java browsers Følg jobben fra tilbud
 til faktura, Administrer via regnskap og lønn,
Ha full oversikt over kostnad og inntjening.

Protago Håndverker er skreddersydd håndverkerbransjen.  Systemet har en rekke funksjoner som er spesielt tilpasset bransjen, men kan også benyttes av alle fag som opererer med arbeidsorde.  I Protago Håndverker har du full oversikt og kan hente ut rapporter gjennom hele saksgangen.

Nå også med butikk modul.

Noen brukere av systemet:
Entreprenør Regnskap AS, Unison Elektro AS, EM Automasjon AS, Optiel AS, Svithun Elektro AS, Madla Elektro AS, Rørleggerfirma Sunde & Rustad AS

For mer info, kontakt:Genet Solutions as, Auglendsmyrå 6, 4016 Stavanger,  Tel; 526 99 526      http://www.genet.no